Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
author:
Zuylen van Nyevelt, Willem van]
title: Den .xvij. psalm, doe David verlost wert uit Sauls hant. Diligam te domine.
first line: Ick sal u Heer lief hebben seer / Mijn vastichheyt ghepresen all songs with this text 
text norm: Ik zal u Heer liefhebben zeer Mijn vastigheid geprezen (3 songs)
no. of stanzas: 15
music: with musical notation
find similar melodies
find similar first phrases
recording: audio    
available: transcription (music)
link (full text):
text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren after the edition Souterliedekens1540d
genre: psalm (geestelijk)
keyword: psalm 018 (=vulgaat psalm 017)
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
Een nyeu liet heb ic ghedicht, met also domEen goed nieuw lied heb ik gedicht muzieknoot  (25 songs)

stanza form:
.  .  .  .  .  .  .  .  .
4A 3b 4A 3b 4C 3d 4C 4C 3d
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 9
comment: In de marge de Latijnse psalmtekst.
Van Duyse I, 415 gebruikt de hier genoteerde melodie en vermeldt ook vindplaatsen van meerstemmige zettingen.
record ID: 13569

source:

siglum:Souterliedekens1540a (1540)
title:Souter Liedekens Ghemaect ter eeren Gods, op alle die Psalmen van David [...]: tot [...]
page: fC3r (song number 17)
copy used: Amsterdam UB: Ned. Inc. 478 (in facsimile)