Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
author:
Zuylen van Nyevelt, Willem van]
title: Den .lxvij. psalm Exurgat Deus et dissipentur gentes
first line: Laet onsen Heer der Heeren / Verrisen ter glorien all songs with this text 
text norm: Laat onze Heer der Heren Verrijzen ter gloriën (4 songs)
no. of stanzas: 15
music: with musical notation
find similar melodies
find similar first phrases
recording: audio    
available: transcription (music)
link (full text):
text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren after the edition Souterliedekens1540d
genre: psalm (geestelijk)
keyword: psalm 068 (=vulgaat psalm 067)
 
melody names (2):
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
Rijck God wien sal ick claghen, dat heymelijc liden mijnRijke God wie zal ik klagen muzieknoot  (142 songs & extra informatie)
vanden xxix. psalmMijn geest heeft mij bedwongen (10 songs)

stanza form:
.  .  .  .  .  .  .  .
3a 3B 3a 3B 3c 3D 3c 3D
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 8
comment: In de marge de Latijnse psalmtekst. Over de eerste melodienorm zie de Melonorm info.
Van Duyse I, 681 gebruikt de hier genoteerde melodie. Volgens Van Duyse aanverwante Duitse melodieën, o.a. in Erk & Böhme 1963 II, 298 ev. en 703.
record ID: 13619

source:

siglum:Souterliedekens1540a (1540)
title:Souter Liedekens Ghemaect ter eeren Gods, op alle die Psalmen van David [...]: tot [...]
page: fI7v (song number 67)
copy used: Amsterdam UB: Ned. Inc. 478 (in facsimile)