Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
author:
Zuylen van Nyevelt, Willem van]
title: Den .C.xij. [!] psalm Voce mea ad
first line: Ick riep tot minen Heere / Met mijnder stemmen claer all songs with this text 
text norm: Ik riep tot mijn Heer Met mijn stem klaar (3 songs)
no. of stanzas: 6
music: with musical notation
find similar melodies
find similar first phrases
recording: audio    
available: transcription (music)
link (full text):
text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren after the edition Souterliedekens1540d
genre: psalm (geestelijk)
keyword: psalm 142 (=vulgaat psalm 141)
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
Met lusten willen wij singhen, ende loven dat Roomsche rijckMet lusten willen wij zingen en loven dat Roomse rijk muzieknoot  (39 songs)

stanza form:
.  .  .  .  .  .  .
3a 3B 3a 4B 4C 3a 4C
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 7
comment: In de marge de Latijnse psalmtekst. Over de wijsaanduiding zie Van Duyse II, 1551.
record ID: 13696

source:

siglum:Souterliedekens1540a (1540)
title:Souter Liedekens Ghemaect ter eeren Gods, op alle die Psalmen van David [...]: tot [...]
page: fV8v (song number 141)
copy used: Amsterdam UB: Ned. Inc. 478 (in facsimile)