Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
title: Een Pertinent verhaal van de Joodsche Wandelaar, die in Engeland gezien is, en van Christus tyden af, tot op dezen Dag nog wandelt
first line: Christenen wie gy zyt, / Luisterd met neerstigheid all songs with this text 
text norm: Christenen wie gij zijt Luister met naarstigheid (Wandelende Jood) (11 songs)
no. of stanzas: 18
music: without musical notation
link (full text):text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
genre: verhalend lied (wereldlijk en geestelijk)
keyword: Engeland / Jood / Jeruzalem / Azuweer [Ahasverus] / Christus / Londen / kerk / onsterfelijk / gedoemd / wandelen / zwerven / verwoesten tempel / straf / engel / beharing / schoenmaker
content: In Engeland is de Joodse Wandelaar Azuweer [Ahasverus] verschenen. Deze figuur is gedoemd om over de aarde te zwerven tot aan de 'jongste dag.' Dit als straf omdat hij Jezus geen rustplaats voor zijn deur gunde tijdens de kruisgang. Inmiddels is hij tot inkeer gekomen en verkondigt hij Gods woord waar hij komt.
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
van de Spaanze RuyterNadien uw goddelijkheid (163 songs & extra informatie)

stanza form:
.  .  .  .     .
3A 3A 3b 3C 4b 3C
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 6
record ID: 155559

source:

siglum:AmBuitensingel1771 ([1770, na])
title:De nieuwe Amsteldamsche buyten-Zingel, Waer in te vinden zyn de Aldernieuwste [...]
page: p81 (song number 38)
copy used: Leiden UB 1197 G 20?
ingevoerd naar:kaartsysteem Nederlands Volksliedarchief
available: scan of the full source (books.google.nl)
link (full text): full text of the full source volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren