Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
title: Het hondert negen-en-tsestigste Liedt Zijnde een Kermis-gesanck
first line: Doen onse Voor-vaderen in voor-tijdt / Hier met elckander dees kercke bouden all songs with this text 
text norm: Doen onze voorvaderen in voortijd Hier met elkander deze (1 song)
no. of stanzas: 7
music: without musical notation
link (full text):text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
Jeuchdige Nymphje die 't boerten bemindtPhoebus is lang over de zee (123 songs & extra informatie)

comment: Bijbelse marginalia.
record ID: 156830

source:

siglum:RijperLb1636-37 (1636-1637)
title:HET RYPER Liedtboecxken, In-houdende Veel Schriftuyrlijcke Liedekens, by verscheyden [...]
page: p430 (song number 169)
ingevoerd naar:kaartsysteem Nederlands Volksliedarchief
available: scan of the full source (gateway.proquest.com)
scan of the full source (gateway.proquest.com)
link (full text): full text of the full source volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren