Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
title: Van proper Janneken
first line: Om een die liefste die ic beminne / Moet ic daechs voor haer duere staen all songs with this text 
text norm: Om een de liefste die ik bemin Moet ik daags voor haar deur (4 songs)
refrain: Adieu schoon Janneken tot op een wederkeeren / Adieu ic vare na troomsche lant [v7-8]
no. of stanzas: 4
music: without musical notation
link (full text):text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
genre: liefdesklacht / afscheidslied (wereldlijk)
keyword: Janneke / roomse land / terugkeer
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
[geen wijsaanduiding]Mens misdadig (13 songs)

stanza form:
.  .  .  .  .  .  .
4a 4B 4a 4B 4B 4C 5d 4C 
(Rijm onreg.)
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 8
comment: Laatste strofe =princestrofe. Str1, v4, 5 of 6 ontbreekt. Voor de melodienorm, zie VhL1552 076. Zie voor een andere mogelijke melodie (volgens Koepp althans) ook Souterliedekens1540a 139.
record ID: 1719

source:

siglum:AntwLb1544 (1544)
title:Een schoon Liedekens. Boeck inden welcken ghy in vinden sult. Veelderhande [...]
page: f69v (song number 123)
copy used: Wolfenb├╝ttel Herzog August Bibliothek: A: 236.5 Poet
edition:Joldersma 1982, I 143 en II 222 / Van der Poel 2004a, I 282 en II 294
link (full text): full text of the full source volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren