Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
author:
Munster, Dierick van
title: Een Gheestelijck Liedeken, ghemaect van Broeder Dierick van Munster
first line: Och edel siele wilt mercken / Ende hertelijck bekinnen all songs with this text 
text norm: Och edele ziel merk En hartelijk beken (7 songs)
no. of stanzas: 21
music: without musical notation
link (full text):text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
genre: dialooglied / mystiek lied (geestelijk)
keyword: ziel <-> Christus / bruidegom <-> middelaar
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
Met vreuchden willen wy singhen ende loven &c.Solaas wil ik hanteren (71 songs)

stanza form:
.  .  .  .  .  .  .  .
3a 3B 3a 3B 3c 3D 3c 3D
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 8
comment: In strofe 17 zijn de einden van v3-5 weggevallen omdat een deel van de pagina ontbreekt.
record ID: 23931

source:

siglum:VhSL1678 ([1678 ca.])
title:Veelderhande Schrifturelijcke Leysenen ende Gheestelijcke Liedekens alle Menschen [...]
page: fC5r (song number 26)
copy used: Brussel KB: II 26144 A LP
link (full text): full text of the full source volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren