Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
title: Van het Pardoen des Commanduers Een nieu Liedeken
first line: Hollant Zeelant, wilt ghy u nu bekeeren, / Doet Brabant ter eeren,, den Coninck onderstant all songs with this text 
text norm: Holland Zeeland wil gij u nu bekeren Doe Brabant ter ere de (3 songs)
no. of stanzas: 10
music: without musical notation
link (full text):text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren after NiGeuLb1576
text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren after the edition GeuLb1683a
genre: geuzenlied / klaaglied (wereldlijk)
keyword: Zutphen / Haarlem / Naarden / Parijs / Requesens / papisten
 
melody names (3):
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
Godts Edel kinderen wilt doch ghedachtich wesen, &c.Verjubileer u gij Venus' jongens (138 songs & extra informatie)
 Hoe lustelijk is ons de koele mei gedaan ? (38 songs)
[ELDERS:] an Susanne, Ghy Mannen ende VrouwenVerjubileer u gij Venus' jongens (138 songs & extra informatie)

stanza form:
.  . +.  .  . +.
5a 3a 3B 5c 3c 3B
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 4
comment: Laatste strofe =oorlofstrofe. De wijsaanduiding verwijst naar het incipit van VhL1552 053, SuB1599 019 etc. Dit lied heeft echter een wat andere strofevorm (4a 4B 4a 4B of 5a 5B 5a 5B) en als wijsaanduiding (en melodienorm) bij de twee genoemde bronnen respectievelijk 'Verjubileer u gij Venus' jongens' (id.) en 'crancheit des vleys' ('Hoe lustelijk is ons de koele mei gedaan'). Hulp komt van een ander geuzenlied: het heeft in eerste instantie de wijs 'Hollant, Zeelant, wilt ghy nu bekeeren' (NiGeuLb1578 067) en in latere druk een wijs die probleemloos verwijst naar de melodie van 'Verjubileer u gij Venus' jongens'. De eerste norm is dus tamelijk zeker, maar sluit de tweede norm niet uit. Wijsaanduiding 'ELDERS': in de ed. 1626 van het geuzenliedboek wordt met wijsaanduiding 'Van Susanne' ondubbelzinnig verwezen naar de melodie 'Verjubileer u gij Venus' jongens'.
record ID: 27101

source:

siglum:NiGeuLb1576 ([1576?])
title:Een nieu Guese Liede Boecxken/ Waerinne begrepen is den gantschen Handel der [...]
page: f92r (song number 61)
copy used: Göttingen NSUB: 8 H Holl II 2551 RARA
edition:Kuiper & Leendertz 1924-25, I, 227, naar NiGeuLb1581
link (full text): full text of the full source volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren