Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
author:
Cloeck, J. (auteur)
title: MORGEN-GESANG, Of Eenige Zielzuchten, in den Morgenstont onder het gezang tot Godt uitgestort
first line: Groot-machtig Heer! en noyt volprees'ne Vader! / Fontein des goets, en aller heils sprink-ader! all songs with this text 
text norm: Grootmachtig Heer en nooit volprezen vader Fontein des goeds (1 song)
no. of stanzas: 11
music: without musical notation
link (full text):text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
genre: morgenlied / gebedslied (geestelijk)
 
melody names (4):
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
Psalm VIIIPsalm 008 Datheen (253 songs)
Als 't bocksvoetje speeltBoksvoetje (FOUTIEF) ? (122 songs & extra informatie)
Engelsche FortuynEngelse fortuin (268 songs & extra informatie)
Psalm XVIII twee versen by een gevoegtPsalm 018 Datheen (98 songs)

stanza form:
.  .  .  .
5a 5a 5B 5B
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 4
record ID: 3239

source:

siglum:Cloeck EV1677 (1677)
title:EDESCHE VERLUSTINGEN, Of Geestelijcke GEZANGEN en LOF-ZANGEN
page: p1 (song number 1)
copy used: Utrecht UB: 221 G 35:2
available: scan of the full source (82)
link (full text): full text of the full source volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren