Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
author:
Fruytiers, J. (berijmer)
title: Het XI. Liedt
first line: Kindt wilt niet staen noch vast cleven / Aen onrecht schat maer wilt dat laken all songs with this text 
text norm: Kind wil niet staan noch vastkleven Aan onrechte schat maar (1 song)
no. of stanzas: 8
music: with musical notation
find similar melodies
find similar first phrases
available: transcription (music)
link (full text):text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
genre: schriftuurlijk lied (geestelijk)
keyword: Jezus Sirach 5
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
Myn Godt waer sal ick henen gaenMijn God waar zal ik heengaan muzieknoot  (45 songs)

stanza form:
.  .  .  .  . +.  .  .
3a 4b 3a 4b 2b 2C 4C 4b
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 7
comment: Bijbelse en andere marginalia. De melodie komt overeen met die van Prieel1617 105, met afwijkingen tegen het einde. Verschilt wezenlijk van de melodie Souterliedekens1540a 030 (waarvan de wijs als wijsaanduiding van Mijn God waar zal ik heengaan wordt genoemd.
record ID: 4399

source:

siglum:Fruytiers EWS1565 (1565)
title:Ecclesiasticus Oft de wijse sproken Jesu des soons Syrach: Nu eerstmael deurdeelt [...]
page: p29 (song number 11)
copy used: Den Haag KB: 1704 B 12
edition:Scheurleer 1898, 29
available: scan of the full source (anet.ua.ac.be)
scan of the full source (books.google.nl)
link (full text): full text of the full source volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren