Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
author:
Fruytiers, J. (berijmer)
title: Het XII. Liedt
first line: Mensch laet u niet soo seer beweghen / Dat ghy op uwen vriendt verstoort all songs with this text 
text norm: Mens laat u niet zo zeer bewegen Dat gij op uw vriend (1 song)
no. of stanzas: 7
music: with musical notation
find similar melodies
find similar first phrases
available: transcription (music)
link (full text):text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
genre: schriftuurlijk lied (geestelijk)
keyword: Jezus Sirach 6
 
melody names (2):
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
Daer ick my laetstmael ghingh etc.Daar ik mij laatstleden ging vertreden muzieknoot  (13 songs)
Een heerlijcke croonDaar ik mij laatstleden ging vertreden (13 songs)

stanza form:
.  .  .  .     .  .  .
4a 4B 4a 4B 3B 4C 4C 5B
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 8
comment: Bijbelse en andere marginalia. Gekozen voor de norm 'Daar ik mij laatsleden' omdat die ook voorkomt als wijsaanduiding bij het incipit 'Een heerlijke kroon'. Aangezien Fruytiers de enige bron met muziek is, kan niet met zekerheid gezegd worden of de muziek die van 'Daar ik mij...' is.
record ID: 4400

source:

siglum:Fruytiers EWS1565 (1565)
title:Ecclesiasticus Oft de wijse sproken Jesu des soons Syrach: Nu eerstmael deurdeelt [...]
page: p32 (song number 12)
copy used: Den Haag KB: 1704 B 12
edition:Scheurleer 1898, 32
available: scan of the full source (anet.ua.ac.be)
scan of the full source (books.google.nl)
link (full text): full text of the full source volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren