Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
author:
Fruytiers, J. (berijmer)
title: Het LXIII. Liedeken
first line: Alsoo ghy best muecht telcker tijt / wilt het wijnsuypen vlieden all songs with this text 
text norm: Alzo gij best moogt te elke tijd Wil het wijnzuipen vlieden (1 song)
no. of stanzas: 6
music: with musical notation
find similar melodies
find similar first phrases
available: transcription (music)
link (full text):text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
genre: schriftuurlijk lied (geestelijk)
keyword: Jezus Sirach 31
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
Tsavents sprack hy tot der maechtIk vrijde een vrouwtje (VAR) muzieknoot  (16 songs)

stanza form:
.  .  . +.  . +.
4A 3b 2A 2A 2A 3b
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 4
comment: Bijbelse en andere marginalia. De melodie lijkt op die van Casteleyn DL1574 009, zie Van Duyse I, 437 en II 982.
record ID: 4451

source:

siglum:Fruytiers EWS1565 (1565)
title:Ecclesiasticus Oft de wijse sproken Jesu des soons Syrach: Nu eerstmael deurdeelt [...]
page: p124 (song number 63)
copy used: Den Haag KB: 1704 B 12
edition:Scheurleer 1898, 124
available: scan of the full source (anet.ua.ac.be)
scan of the full source (books.google.nl)
link (full text): full text of the full source volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren