Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
author:
Fruytiers, J. (berijmer)
title: Het LXXIII. Liedeken
first line: Wie Godt hier dient altijt met goeden luste / is aenghenaem en hy vercrijght all songs with this text 
text norm: Wie God hier dient altijd met goede lust Is aangenaam en hij (1 song)
no. of stanzas: 7
music: with musical notation
find similar melodies
find similar first phrases
available: transcription (music)
link (full text):text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
genre: schriftuurlijk lied (geestelijk)
keyword: Jezus Sirach 35
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
Ick had een boelken Den xij. PsalmIk had een boeltje uitverkoren [vervolg onbekend] muzieknoot  (6 songs)

stanza form:
   .  .  .
5a 4B 4a 4B
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 4
comment: Bijbelse en andere marginalia. Het tweede deel van de wijsaanduiding verwijst naar de wijsaanduiding van Souterliedekens1540a 012, de twaalfde psalm in de Souterliedekens, waarmee ook de melodie overeenkomt.
record ID: 4461

source:

siglum:Fruytiers EWS1565 (1565)
title:Ecclesiasticus Oft de wijse sproken Jesu des soons Syrach: Nu eerstmael deurdeelt [...]
page: p140 (song number 73)
copy used: Den Haag KB: 1704 B 12
edition:Scheurleer 1898, 140
available: scan of the full source (anet.ua.ac.be)
scan of the full source (books.google.nl)
link (full text): full text of the full source volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren