Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
author:
Fruytiers, J. (berijmer)
title: Het LXXVIII. Liedeken
first line: Eer ghy hier eenich dingh beghint / Te voren vraeghende hier sijt all songs with this text 
text norm: Eer gij hier enig ding begint Te voren vragende hier zijt (1 song)
no. of stanzas: 6
music: with musical notation
find similar melodies
find similar first phrases
available: transcription (music)
link (full text):text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
genre: schriftuurlijk lied (geestelijk)
keyword: Jezus Sirach 37
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
Soo wie haer hier betrouwen Psal[m] 125Nun welche hie ihre Hoffnung gar muzieknoot  (15 songs)

stanza form:
.  .  .  .    +.  .  .  .
4A 4B 4A 4B 3B 2C 3d 5C 3d
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 8
comment: Bijbelse en andere marginalia. Melodie komt overeen met Zahn 7551, met kleine verschillen in ritmiek. Het psalmnummer verwijst naar Utenhove1566.
record ID: 4466

source:

siglum:Fruytiers EWS1565 (1565)
title:Ecclesiasticus Oft de wijse sproken Jesu des soons Syrach: Nu eerstmael deurdeelt [...]
page: p149 (song number 78)
copy used: Den Haag KB: 1704 B 12
edition:Scheurleer 1898, 149
available: scan of the full source (anet.ua.ac.be)
scan of the full source (books.google.nl)
link (full text): full text of the full source volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren