Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
author:
Fruytiers, J. (berijmer)
title: Het LXXXIIII. Liedeken
first line: Al wat Godt heeft gheschapen / dat is den vromen goet all songs with this text 
text norm: Al wat God heeft geschapen Dat is de vrome goed (2 songs)
no. of stanzas: 6
music: with musical notation
find similar melodies
find similar first phrases
available: transcription (music)
link (full text):text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
genre: schriftuurlijk lied (geestelijk)
keyword: Jezus Sirach 39
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
Du fonds de ma penseePsalm 130 Datheen muzieknoot  (182 songs)

stanza form:
.  .  .  .  .  .  .  .
3a 3B 3a 3B 3c 3D 3c 3D
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 8
comment: Bijbelse en andere marginalia. Melodie komt overeen met Datheen psalm 130. Deze melodie is verwant aan die van 'O rad van avontuur', zie ook Van Duyse II, 1577.
record ID: 4472

source:

siglum:Fruytiers EWS1565 (1565)
title:Ecclesiasticus Oft de wijse sproken Jesu des soons Syrach: Nu eerstmael deurdeelt [...]
page: p160 (song number 84)
copy used: Den Haag KB: 1704 B 12
edition:Scheurleer 1898, 160
available: scan of the full source (anet.ua.ac.be)
scan of the full source (books.google.nl)
link (full text): full text of the full source volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren