Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
author:
Fruytiers, J. (berijmer)
title: Het LXXXVII. Liedeken
first line: Wijn ende snaersel verblijden / In therte gheven sy vruecht all songs with this text 
text norm: Wijn en snaarspel verblijden In het hart geven zij vreugde (1 song)
no. of stanzas: 6
music: with musical notation
find similar melodies
find similar first phrases
available: transcription (music)
link (full text):text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
genre: schriftuurlijk lied (geestelijk)
keyword: Jezus Sirach 40
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
Help Godt hoe wee doet scheyden Psal[m] 89Help God hoe wee doet scheiden muzieknoot  (10 songs)

stanza form:
.  .  .     .  .
3a 3B 3a 4B 4B 3c 4c
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 7
comment: Bijbelse en andere marginalia. Melodie komt overeen met Souterliedekens1540a 089. De wijsaanduiding verwijst naar diezelfde psalm.
record ID: 4475

source:

siglum:Fruytiers EWS1565 (1565)
title:Ecclesiasticus Oft de wijse sproken Jesu des soons Syrach: Nu eerstmael deurdeelt [...]
page: p165 (song number 87)
copy used: Den Haag KB: 1704 B 12
edition:Scheurleer 1898, 165
available: scan of the full source (anet.ua.ac.be)
scan of the full source (books.google.nl)
link (full text): full text of the full source volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren