Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
author:
Fruytiers, J. (berijmer)
title: Het LXXXVIII. Liedeken
first line: O doot wat bitterheyt sijt ghy hier ghevende / Den mensch die u ghedachte all songs with this text 
text norm: O dood wat bitterheid zijt gij hier gevende De mens die uw (1 song)
no. of stanzas: 5
music: with musical notation
find similar melodies
find similar first phrases
available: transcription (music)
link (full text):text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
genre: schriftuurlijk lied (geestelijk)
keyword: Jezus Sirach 41
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
Den nachtegael die sangh een liet Psal[m] 127De nachtegaal die zong een lied muzieknoot  (74 songs)

stanza form:
.  .  . +.  . +.  .
5a 5a 3b 1b 2C 2C 3b
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 5
comment: Bijbelse en andere marginalia. Melodie komt overeen met Souterliedekens1540a 127. De tweede wijsaanduiding verwijst naar diezelfde psalm.
record ID: 4476

source:

siglum:Fruytiers EWS1565 (1565)
title:Ecclesiasticus Oft de wijse sproken Jesu des soons Syrach: Nu eerstmael deurdeelt [...]
page: p167 (song number 88)
copy used: Den Haag KB: 1704 B 12
edition:Scheurleer 1898, 167
available: scan of the full source (anet.ua.ac.be)
scan of the full source (books.google.nl)
link (full text): full text of the full source volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren