Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
author:
Fruytiers, J. (berijmer)
title: Het CV. Liedeken
first line: Salomon besat sijns vaders stede / Hy was seer cloeck en daer toe wijs all songs with this text 
text norm: Salomon bezat zijn vaders stad Hij was zeer kloek en daartoe (1 song)
refrain:
no. of stanzas: 13
music: with musical notation
find similar melodies
find similar first phrases
available: transcription (music)
link (full text):text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
genre: schriftuurlijk lied (geestelijk)
keyword: Jezus Sirach 47
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
Salich is de man en goet gheheeten. Psal[m] 1Het was een klerkje dat ging ter school muzieknoot  (76 songs)

stanza form:
   .  .  .
5a 4B 4a 4B
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 4
comment: Bijbelse en andere marginalia. De wijsaanduiding verwijst naar Souterliedekens1540a 001. De genoteerde melodie komt overeen met Souterliedekens 001, meer nog dan met een andere versie van dezelfde melodie in het onderhavige boek (Fruytiers EWS1565 034).
record ID: 4493

source:

siglum:Fruytiers EWS1565 (1565)
title:Ecclesiasticus Oft de wijse sproken Jesu des soons Syrach: Nu eerstmael deurdeelt [...]
page: p196 (song number 105)
copy used: Den Haag KB: 1704 B 12
edition:Scheurleer 1898, 196
available: scan of the full source (anet.ua.ac.be)
scan of the full source (books.google.nl)
link (full text): full text of the full source volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren