Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
title: Het hondert en seven-en-twintighste Liedt, Hoe dat den Mensch zijn eyghen wijsheydt moet af sterven, sal hy Gods wijsheydt deelachtigh worden
first line: Myn Vriendt draeght u ootmoedigh stille, / Soo sult ghy doen nae Godes wille all songs with this text 
text norm: Mijn vriend draag u ootmoedig stil Zo zult gij doen naar (2 songs)
no. of stanzas: 4
music: without musical notation
link (full text):text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
genre: geestelijk lied (geestelijk)
keyword: God dienen / menselijke wijsheid / Gods wijsheid
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
Het hooghste goedtWanneer ik slaap (114 songs & extra informatie)

stanza form:
.  .  . +.   =+    =+.  .
4a 4a 3B 2B 3C 3C 3C 1d 4d
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 6
comment: De wijsaanduiding is gelijk aan het incipit van GeestBloem1637 097, de strofevormen zijn hetzelfde.
record ID: 5093

source:

siglum:GeestBloem1637 (1637)
title:'t Gheestelijck BLOEM-HOFKEN, Beplant met veel lieflijcke Bloemkens, van verscheyden [...]
page: p746 (song number 127)
copy used: Den Haag KB: 174 H 25
available: scan of the full source (books.google.nl)
scan of the full source (search.proquest.com)
link (full text): full text of the full source volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren