Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
title: 217. Een nieuw Claegh Liedt, selfs ghemaeckt van Hendrick Danielsz. Slatius in syn Ghevangenisse, ende aen mijn Adriaen Ledertsz behandight, woonachtich binnen Delft, tot waerschouwinge voor alle die noch in de Arminiaensche dwalinge syn.
first line: Myn Godt en Heer / Tot u roep ick met rouwen all songs with this text 
text norm: Mijn God en Heer Tot u roep ik met rouwen (4 songs)
refrain: [var] vals wanen / daerom blijft altijt vast [v11-14]
no. of stanzas: 13
music: without musical notation
link (full text):text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
genre: geuzenlied / klaaglied (wereldlijk)
keyword: Slatius / Arminianen / Maurits van Nassau / Den Haag / aanslag / gevangenis
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
Antwerpen RijckPsalm 079 Datheen (142 songs)

stanza form:
. . . . . . . . . . . . . .
2A 3b 2A 3b 2C 3d 2C 3d 3E 3E 3f 3G 3G 3f
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 14
comment: Naar uitgave V. (1645), in geen andere druk.
record ID: 5301

source:

siglum:Geuzenlb1924 (1924-1925)
title:Het geuzenliedboek; naar de oude drukken uit de nalatenschap van Dr. E.T. Kuiper; [...]
page: 2p230 (song number 204)
copy used: Amsterdam MI: 3978 6.1 c 16e Geuzen/Kui
link (full text): full text of the full source volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren