Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
author:
Groot, H. de
title: De Gheboden onses Heeren Jesu beschreven by Mattheus in 't vijfde, seste ende sevende Hoofdstuck zijns Boecks
first line: Doe Jesus sagh het volck van alle weghen, / Zo is hij op den naesten Bergh ghestegen all songs with this text 
text norm: Doen Jezus zag het volk van alle wegen Zo is hij op de (1 song)
no. of stanzas: 53
music: without musical notation
link (full text):text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
genre: geestelijk lied (geestelijk)
keyword: Christus' / geboden / bergrede / MatteĆ¼s 5-7
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
XLV. PsalmPsalm 045 Datheen (64 songs)

stanza form:
.  .  .  .  .  .  .  .
5a 5a 5B 5B 5c 5c 5D 5D
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 8
comment: Het lied is verdeeld in 18 delen, die soms met een halve strofe eindigen. Bij de strofentelling zijn die halve strofen als hele strofen geteld.
record ID: 6145

source:

siglum:Groot CG1621 (1621)
title:Christelicke GESANGHEN ghetrocken uyt het Oude ende Nieuwe Testament.
page: f3r] (song number 2)
copy used: Den Haag KB: pflt 3267 (kopie)
available: scan of the full source (objects.library.uu.nl)
scan of the full source (books.google.nl)
scan of the full source (gateway.proquest.com)
link (full text): full text of the full source volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren