Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
first line: Met desen nieuwen Jare / Soo wort ons openbaere all songs with this text 
text norm: Met deze nieuwe jaar zo wordt ons openbaar (47 songs)
refrain: Ghelovet moet sijn dat soete kindekijn / Geeert moet syn dat soete maechdekijn [v5-7]
no. of stanzas: 9
music: without musical notation
link (full text):text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
genre: nieuwjaarslied / kerstlied (geestelijk)
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
[geen wijsaanduiding]Met deze nieuwe jaar (49 songs)

stanza form:
.  .  .  .  . +.  . +.  .
3a 3a 3a 3B 2C 2C 2C 2C 4B
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 7
comment: Voorafgaand aan dit lied de tekst: 'Dese liedekens singtmen op den Jaersdach.'
record ID: 7103

source:

siglum:Hofken1577 (1577)
title:Het Hofken Der geestelycker liedekens. Waer in men vinden sal veel schoone leysenen [...]
page: p20 (song number 10)
copy used: Den Haag KB: 1 B 14
link (full text): full text of the full source volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren