Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
author:
Lodenstein, J. van
title: Op de Aancomste mijn Vaders en Susters, Als de wagen te gemoet wandelde
first line: Myn Vader! had gy voor uw andre kind'ren / Te laten, en met een tot een te gaan? all songs with this text 
text norm: Mijn vader had gij voor uw andere kinderen Te laten en met (1 song)
no. of stanzas: 4
music: reference to musical notation elsewhere in this source
link (full text):text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren after Lodenstein US1676
text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren after the edition Lodenstein US1727
text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren after the edition Strengholt & Ros 2005
genre: welkomstlied (geestelijk)
keyword: Gods heil is nabij / aankomst / wagen / familie / vader / zuster
 
melody names (2):
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
De tijd is hierDe tijd is hier (233 songs)
ELDERS [geen wijsaanduiding]Mijn vader had gij voor uw andere kinderen muzieknoot  (1 song)

stanza form:
.  .= .= .  .
5a 5B 5B 5a 5B
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 5
comment: Lied is gedateerd "13. Grasmaand, 1659".
Voor de muziek wordt verwezen naar p. 48 van de Uitspanningen; met als extra aanwijzing: "De tweede regel t'elckens herhaalt sijnde."
Wijsaanduiding elders in Lodenstein US1743 (3p290) met eigen melodie.
record ID: 9123
scan_muzieknotatie_klein

source:

siglum:Lodenstein US1676 (1676)
title:UYT-SPANNINGEN, behelsende Eenige Stigtelyke Liederen en andere Gedigten. Verdeeld [...]
page: p236' (song number 89)
copy used: Amsterdam UB: P.C. Hoofthuis
edition:Strengholt & Ros 2005, p451
available: scan of the full source (gateway.proquest.com)
scan of the full source (books.google.nl)
scan of the full source (books.google.nl)
link (full text): full text of the full source volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren