Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
title: Vreugden Gezang, Gemaekt op de grote en volkome Victorie, die den Hertog van Marlbourg en den Veld-Marschalk Heer van Ouwerkerk hebben bevogten tegen de Fransen onder de Hertog van Vendome, by Oudenaarden aen de Rivier de Schelde, den 11 July 1708. Alwaar
first line: Wat hoord men niet al blyde mare, / Nu weder in ons Nederland all songs with this text 
text norm: Wat hoort men niet al blijde mare Nu weder in ons Nederland (3 songs & extra informatie)
no. of stanzas: 13
music: without musical notation
genre: historielied (wereldlijk)
keyword: 1708
 
melody names (2):
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
Wat ziet men niet al Vreugde makenGeen schoner vond ik van mijn leven (8 songs)
 Point de chagrin dans notre vie ? (97 songs)

stanza form:
.  .  .  .  .  .
4a 4B 4a 4B 4a 4B
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 6
record ID: 111631

source:

siglum:Begijnhof1710 (1710)
title:Het Vermakelyk Bagyn-Hof, Of den Hollandschen Edelman. Verciert met Niewe Brabantse, [...]
page: p30 (song number 14)
copy used: Amsterdam MI: 3978 Gesloten Kast: B 15 (3)