Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

lied:

   
titel: Eenen gheestelijcken Lofsanck van d'oppersten Sion Daer de heyligen Godt en d'Lammeken loven met soeten son
beginregel: Looft Godt den Heer in Sion t'allen tijden, / Looft hem met verblijden int Hemels Jerusalem alle liederen met deze tekst 
tekstnorm: Loof God de Heer in Sion te allen tijde Loof hem met (3 liederen)
refrein: Lof Lammeken puer en reyn, / U sy glori int hemels pleyn
aantal strofen: 6
muziek: met muzieknotatie
genre: loflied (geestelijk)
 
melodienaam:
wijsaanduiding:standaardnaam melodie:alle liederen op deze melodie
Allemande d'AnversO schepper fier muzieknoot  (89 liederen)

commentaar: Laatste strofe =princestrofe.
recordnummer: 111989

bron:

siglum:Coster BGL1614 (1614)
titel:Den blompot Der gheestelijcker Liedekens. Ghedicht ende ghebrocht int licht door [...]
pagina: p19 (liednummer 4)
gebruikt ex.: Antwerpen MPM: R 51-4
afschrift:Nederlands Volkslied-Archief 26871
ingevoerd naar:afschrift Nederlands Volksliedarchief