Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
authors:
Janssen, A.?]
Happ' toe! [naamspreuk]
title: Krelis Vryery aen Trijntje
first line: Nou heb ick vastelick edocht, / Te vryen dat 'et klinckt all songs with this text 
text norm: Nu heb ik vastelijk gedacht Te vrijen dat het klinkt (2 songs)
no. of stanzas: 3
music: without musical notation
link (full text):text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
genre: liefdeslied / dialectlied (wereldlijk)
keyword: Trijntje / Krelis
 
melody names (2):
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
Cupido was mijn Admirael &c.Wanneer de zon zijn paarden ment (81 songs)
Wanneer de Son sijn Paerden mentWanneer de zon zijn paarden ment (81 songs)

comment: Tussen het lied en de naamspreuk staat een vierregelig gedicht, met de vraag van Krelis of Trijntje zijn liefde wil beantwoorden.
In de laatste regel is het woord 'liever' in kapitaal afgedrukt. Liever is de naamspreuk van A. Janssen. Hij zou de auteur van dit lied kunnen zijn.
record ID: 115888

source:

siglum:UtZangpr(2)1649 (1649)
title:Utrechts Zang-Prieeltjen. Verciert met De aerdighste Liedekens van 't Haerlems [...]
page: p187 (song number 71)
copy used: Amsterdam MI: 3978 Gesloten Kast: B 20 (2)
available: scan of the full source (search.proquest.com)
link (full text): full text of the full source volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren