Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
author:
Sluiter, Willem (auteur)
title: Maria tot haer Kindeken
first line: Hoe lieflik is my uw gesicht, / O soete lieve kleine wicht! all songs with this text 
text norm: Hoe lieflijk is mij uw gezicht O zoete lieve kleine wicht (1 song)
no. of stanzas: 14
music: with musical notation: 2-stemmig
link (full text):text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
genre: Marialied / loflied / schriftuurlijk lied (geestelijk)
keyword: Jezus Christus / Maria / Schepper / moeder / zoon / kind / gezicht / liefde / adem mengen / zaligmaker / onbevlekte ontvangenis / maagdelijkheid / zwangerschap / omhelzen / borstvoeding / melk / ziel / geest
 
melody names (2):
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
[geen wijsaanduiding]Hoe lieflijk is mij uw gezicht muzieknoot  (15 songs)
Komt laet ons met den herders gaen. Fol: 186Gelobt seist du Jesu Christ (40 songs)

stanza form:
.  .  .  .
4A 4A 4B 4B
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 4
comment: Muzieknotatie wijs 2 op p186 (Sluiter PL1661 070). Zie ook de wijsaanduidingen aldaar. Bijbelse marginalia.
record ID: 116311

source:

siglum:Sluiter PL1661 (1661)
title:Psalmen, lof-sangen, ende geestelike liedekens, op lees- ende sangh-mate gerijmt
page: p196 (song number 73)
copy used: Den Haag KB: 4 C 6
available: scan of the full source (gateway.proquest.com)
scan of the full source (gateway.proquest.com)
link (full text): full text of the full source volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren