Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

lied:

   
auteur:
Pers, D.P. (auteur)
titel: Adam verwondert over de wercken Godts, springht als uyt den slaep, Genes. 1
beginregel: Wat sie ick hier rontom my staen? / Wat sie ick hier al wonder aen alle liederen met deze tekst 
tekstnorm: Wat zie ik hier rondom mij staan Wat zie ik hier al wonder aan (2 liederen)
aantal strofen: 4
muziek: zonder muzieknotatie
link (full text):tekst volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
genre: danklied / loflied / bijbels historielied (geestelijk)
trefwoord: Adam / Aafje [Eva] / Genesis 1 / verbazing / bewondering / schepping / kleuren / fruit / hemellichamen / bloemen / dieren / nachtegaal / natuur in dienst van de mens / paradijs / geliefde / huwelijk
 
melodienamen (2):
wijsaanduiding:standaardnaam melodie:alle liederen op deze melodie
O eenigh Voedtsel van mijn JeughdKits allemande (48 liederen & extra informatie)
Kits AllemandeKits allemande (48 liederen & extra informatie)

strofeschema:
. .    . . . . . . . . .
4A 4A 4b 4b 4C 4C 3D 4E 4E 3D 3F 3F 4g 4g 
(Tripels -> consequent in v5-10
)
alle liederen met deze vorm
(alle liederen)
verstal: 14
commentaar: De melodie van Kits Allemande in Pers BLW1640, met verwant schema.
Muziek hiervan in 'Lust tot Wijsheydt' fol. 125.
recordnummer: 11759

bron:

siglum:Pers UHS1648 (1648)
titel:Vernieuwde URANIA, Of HEMEL-SANGH: Zijnde het II. Deel van Bellerophon of Lust tot [...]
pagina: p10 (liednummer 1)
gebruikt ex.: Den Haag KB: 13 K 12:3
beschikbaar: scan van de gehele bron (books.google.nl)
scan van de gehele bron (books.google.nl)
scan van de gehele bron (books.google.nl)
link (full text): tekst van de gehele bron volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren