Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
author:
Sluiter, Willem (auteur)
title: Ydelheyd en onrust aller aerdsche dingen van Salomon beschreven. Eccles. I: 1-11
first line: Ydelheyd der ydelheden, / Heeft de Prediker geseyd all songs with this text 
text norm: IJdelheid der ijdelheden Heeft de prediker gezegd (1 song)
no. of stanzas: 14
music: with musical notation
link (full text):text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
genre: schriftuurlijk lied / bespiegelend lied (geestelijk)
keyword: Ecclesiasticus 1:1-11 [Jezus Sirach]
 
melody names (8):
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
Snoode wereld, Satans boele. met 4 regelsEen plantsoen schoon boven alle (23 songs)
Wie sleet heugelyker dagen. met 8 regelsPetit Bordeaux (100 songs)
Op myn ziel om God te loven. met 8 regelsIk wil naar u alleen verlangen (21 songs)
Valsche ruste van 't geweten. met 8 regelsValse rust van het geweten (14 songs)
Gy die eenmael hebt geslagen. met 8 regelsGij die eenmaal hebt geslagen (12 songs)
't Wapen dat gy aen moet hebben. met 8 regelsHet wapen dat gij aan moet hebben (11 songs)
Als een Herder sijne schapen. met 8 regelsFrog's galliard (42 songs & extra informatie)
AldusIJdelheid der ijdelheden (2) muzieknoot  (4 songs)

comment: Eerste lied van het tiende boek, 'Sprekende van de Wereld, 's levens rust en onruste, en 's menschen uyterste.'
record ID: 118261

source:

siglum:Sluiter Gz1687 (1687)
title:Do. W. SLUITERS S.M. GEZANGEN Van Heilige en Godtvruchtige stoffe
page: p357 (song number 162)
available: scan of the full source (gateway.proquest.com)
link (full text): full text of the full source volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren