Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
author:
Sluiter, Willem (auteur)
title: Vrolijke Oogst-tijt
first line: Wie sou niet bly zijn in den oogst, / Tot lof en roem van d' Allerhoogst' all songs with this text 
text norm: Wie zou niet blij zijn in de oogst Tot lof en roem van de allerhoogste (1 song)
no. of stanzas: 12
music: reference to musical notation elsewhere in this source
link (full text):text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
genre: loflied / schriftuurlijk lied (geestelijk)
keyword: oogst / vrolijkheid / arbeid / zaaien / zaad / oogsten / veeteelt / akkerbouw / koren
 
melody names (3):
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
Psalm 100. Gy volkeren des aardrijks alPsalm 100 Datheen (297 songs)
Psalm 134. Alle gy knechten des HeerenPsalm 134 Datheen (57 songs)
Hoe lieflik is my uw gesichtHoe lieflijk is mij uw gezicht (15 songs)

stanza form:
.  .  .  .
4A 4A 4B 4B
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 4
comment: Bijbelse marginalia. Onder de derde wijsaanduiding staat 'Siet onse Gesangen, Fol. 196'. Hiermee wordt verwezen naar de muzieknotatie (van 'Hoe lieflijk is mij uw gezicht') bij Sluiter PL1661 073.
record ID: 118497

source:

siglum:Sluiter EZ1680 (1680)
title:Eibergsche SANG-LUST, Of, Geestelijke LIEDEKENS, Tot dienst der Sang-lievende [...]
page: p50 (song number 24)
copy used: Den Haag KB: 4 C 17:1
available: scan of the full source (gateway.proquest.com)
scan of the full source (books.google.nl)
link (full text): full text of the full source volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren