Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
author:
Sluiter, Willem
title: Tegen Luiheid en Ledigheid
first line: Gy luyaerds, die den dieren tijdt / Met enckel ledigheid verslijt all songs with this text 
text norm: Gij luiaards die de dure tijd Met enkel ledigheid verslijt (1 song)
no. of stanzas: 16
music: with musical notation
link (full text):text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
genre: vermaanlied / bespiegelend lied / schriftuurlijk lied (geestelijk)
keyword: luiheid / arbeid / ledigheid
 
melody names (2):
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
Psalm 100. Gy volckeren des aerdrijcks alPsalm 100 Datheen (297 songs)
Hoe lieflijk is my uw' gesichtHoe lieflijk is mij uw gezicht muzieknoot  (15 songs)

stanza form:
.  .  .  .
4A 4A 4B 4B
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 4
comment: Bijbelse marginalia en uitleg in de marge.
record ID: 118581

source:

siglum:Sluiter EB1687 (1687)
title:W. SLUITERS BUITEN- EENSAEM HUIS- SOMER EN WINTER-LEVEN. Aenwijsende, Hoe men op een [...]
page: p83 (song number 8)
available: scan of the full source (gateway.proquest.com)
link (full text): full text of the full source volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren