Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
author:
Sluiter, Willem (auteur)
title: Vierige begeerte en verlangen na Christus
first line: 't Zy waer ick ben, of waer ick kom, / Gy mijner zielen Bruidegom all songs with this text 
text norm: Hetzij waar ik ben of waar ik kom Gij mijner zielen (1 song)
no. of stanzas: 8
music: with musical notation
link (full text):text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
genre: devoot lied / schriftuurlijk lied (geestelijk)
keyword: bruidegom / verlangen / aards gewoel / volheid / ziel
 
melody names (3):
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
Ps. 100. Gy volckeren &c.Psalm 100 Datheen (297 songs)
Hoe lieflijck is my uw gesichtHoe lieflijk is mij uw gezicht (15 songs)
De Kroon is niet soo swaerd[!] en soet. Aldus.De kroon is niet zo waard en zoet muzieknoot  (4 songs)

stanza form:
.  .  .  . 
4A 4A 4B 4B
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 4
comment: Bijbelse marginalia.
record ID: 118746

source:

siglum:Sluiter EB1687 (1687)
title:W. SLUITERS BUITEN- EENSAEM HUIS- SOMER EN WINTER-LEVEN. Aenwijsende, Hoe men op een [...]
page: p132 (song number 32)
available: scan of the full source (gateway.proquest.com)
link (full text): full text of the full source volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren