Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
author:
Leeuw, C. de (auteur)
title: Hoovardigheyt in Kleeden
first line: Die met geen ander wit bereyden laten / Haer kost'le kleden, dan om achter straten all songs with this text 
text norm: Die met geen ander wit bereiden laten Haar kostele kleden (1 song)
no. of stanzas: 11
music: with musical notation
link (full text):text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
genre: bespiegelend lied (geestelijk)
keyword: hoogmoed sieraad / vanitas / kleding pronken / motten / ziel
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
Salighe uure, Vruchtbaer van verblijdenSapphica (1) muzieknoot  (19 songs)

stanza form:
.  .  .  .
5a 5a 5b 2b
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 4
comment: Wijsaanduiding verwijst naar Camphuysen SR1624 046. Zie commentaar aldaar voor de melodienorm.
record ID: 11970

source:

siglum:Leeuw CPR1648 (1648)
title:Christelijcke plicht-rymen, om te singen of te leesen. Verciert met de voysen van [...]
page: p252 (song number 80)
link (full text): full text of the full source volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren