Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
author:
Leeuw, C. de (auteur)
title: 's Menschen Ooghmerck
first line: Soo langh ons Ed'le ziel uyt Gods Palleys ghesprooten all songs with this text 
text norm: Zolang onze edele ziel uit Gods paleis gesproten (1 song)
no. of stanzas: 15
music: with musical notation
link (full text):text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
genre: bespiegelend lied (geestelijk)
keyword: naaste voorgaan / bekering zaligheid / ziel / wijs / deugd / goed voorbeeld
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
[geen wijsaanduiding]Zolang onze edele ziel uit Gods paleis muzieknoot  (1 song)

stanza form:
.  .  .  .
6a 6a 6B 6B
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 4
comment: Eenstemmige canon in vieren.
record ID: 11976

source:

siglum:Leeuw CPR1648 (1648)
title:Christelijcke plicht-rymen, om te singen of te leesen. Verciert met de voysen van [...]
page: p268 (song number 86)
link (full text): full text of the full source volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren