Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
author:
G.V.B.
title: Een gheestelijck Liedt, ghetrocken uyt den Jubilus van S.Bernaert.
first line: Jesus soete memorie / Is s'herten vreucht en glorie all songs with this text 
text norm: Jezus zoete memorie Is des harten vreugde en glorie (14 songs)
no. of stanzas: 12
music: with musical notation
link (full text):text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
O Jesu soetJesu dulcis memoria (2) muzieknoot  (98 songs)

stanza form:
.  .  .  .
3A 3A 4B 4B
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 4
comment: Vrije vertaling van latijnse hymne Jesus dulcis memoria. De melodie komt niet overeen met die in handschriften als HsBeSPK mgo190 (075).
record ID: 12019

source:

siglum:Prieel1617 (1617)
title:HET PRIEEL DER GHEESTELICKER MELODIIE, Inhoudende veel schoone Leysenen, ende [...]
page: p7 (song number 4)
copy used: Den Haag KB: 13 K 14
available: scan of the full source (books.google.nl)
link (full text): full text of the full source volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren