Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
title: Het verdraagzaam leeven van een Mensch
first line: Zullen dan myn levensdaagen, / Aan het noodlot verbonden zyn? all songs with this text 
text norm: Zullen dan mijn levensdagen Aan het noodlot verbonden zijn (6 songs)
no. of stanzas: 6
music: without musical notation
genre: klaaglied / vermaanlied (geestelijk)
keyword: levensloop / tegenslag / noodlot / ongeluk / klagen / armoede / hemel / geluk / berusting
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
Laast om myn hert wat te vermaakenArm en nederig is mijn hutje (70 songs)

stanza form:
   ,  .  .  .  .  .  .
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 8
comment: Het incipit komt elders voor als wijsaanduiding; zie aldaar voor de melodienorm.
record ID: 120929

source:

siglum:Vrouwentuintje1790 (1790)
title:HET VERMAKELYK VROUWE-TUYNTJE, Waer in te vinden zyn de Aldernieuwste Liederen
page: p35 (song number 19)
available: scan of the full source (books.google.nl)
scan of the full source (books.google.nl)
scan of the full source (books.google.nl)