Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
title: 364
first line: In Holland staat een huis, (bis) / In Holland staat een tingelingela all songs with this text 
text norm: In Holland staat een huis A (97 songs)
refrain: [var] tingelingela / Sla met je muts van hopsasa
no. of stanzas: 24
music: without musical notation
genre: kinderlied / dialooglied (wereldlijk)
keyword: spel / kring
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
[geen wijsaanduiding]  

comment: Op afschrift: De kinderen staan [...] in een kring en loopen in 't rond. Een, de boer, staat buiten de kring. Bij 't 3e couplet gaat hij er binnen, bij 't 4e kiest hij de vrouw. [...] Dan de beurtzang tusschen het kind en de kring, het wegjagen van het kind en het in brand steken van het huis, door het over elkaar strijken van twee vingers.
Herkomst: Leeuwarden, Friesland.
record ID: 129708

source:

siglum:Coll Hichtum (1904-1938)
title:Hs. collectie volks- en kinderliederen van Nynke van Hichtum (=ps. voor Sjoukje [...]
song number: 381
transcription number:Nederlands Volkslied-Archief 3557
ingevoerd naar:afschrift Nederlands Volksliedarchief