Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
author:
Zuylen van Nyevelt, Willem van]
title: Den .vi. psalm op die acht snaren
first line: In dinen grim en straft mi niet / Noch mi met toornighen schijn all songs with this text 
text norm: In dijn grim en straf mij niet Noch mij met toornige schijn (3 songs)
no. of stanzas: 9
music: with musical notation
find similar melodies
find similar first phrases
recording: audio    
available: transcription (music)
link (full text):
text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren after the edition Souterliedekens1540d
genre: psalm (geestelijk)
keyword: psalm 006
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
In oosten rijck daer staet een stadt, si is so wel ghecieretIn Oostenrijk daar staat een huis (1) muzieknoot  (56 songs & extra informatie)

stanza form:
.  .  .  .
4A 3B 4A 4B
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 4
comment: In de marge de Latijnse psalmtekst. Van Duyse I, 473 wijst erop dat de melodie in de uitgaven 1564 en 1584 iets anders is, beter naar zijn smaak. Over de (Duitse) melodie zie Van Duyse I, 473.
Voor melodie zie ook het commentaar bij AntwLb1544 221.
record ID: 13558

source:

siglum:Souterliedekens1540a (1540)
title:Souter Liedekens Ghemaect ter eeren Gods, op alle die Psalmen van David [...]: tot [...]
page: fA8v (song number 6)
copy used: Amsterdam UB: Ned. Inc. 478 (in facsimile)