Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
author:
Zuylen van Nyevelt, Willem van]
title: Den .lxxxij. psalm Deus quis similis tibi
first line: Wie is u te ghelijcken / O Heere mijn vader goet? all songs with this text 
text norm: Wie is u te gelijken O Heer mijn vader goed (3 songs)
no. of stanzas: 7
music: with musical notation
find similar melodies
find similar first phrases
recording: audio    
available: transcription (music)
link (full text):
text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren after the edition Souterliedekens1540d
genre: psalm (geestelijk)
keyword: psalm 083 (=vulgaat psalm 082)
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
In oostlant wil ick varen, mijn bliven is hier niet lanckNaar oostland wil ik varen (1) muzieknoot  (85 songs)

stanza form:
.  .  .  .  .  .  .  .  .
3a 3B 3a 3B 3c 3D 3c 3c 3D
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 9
comment: In de marge de Latijnse psalmtekst. De wijsaanduiding verwijst naar het incipit van AntwLb1544 097, dat een ander strofeschema heeft: zie ook het commentaar aldaar. De melodie komt overeen met die van Fruytiers EWS1565 043, zij het dat vanaf v5 de melodie aldaar een kwint hoger genoteerd wordt. Mogelijk is in één van de bronnen de sleutel op de verkeerde lijn geplaatst? Zie Van Duyse II, 1714 voor Duitse vindplaatsen van de melodie.
record ID: 13634

source:

siglum:Souterliedekens1540a (1540)
title:Souter Liedekens Ghemaect ter eeren Gods, op alle die Psalmen van David [...]: tot [...]
page: fM3v (song number 82)
copy used: Amsterdam UB: Ned. Inc. 478 (in facsimile)