Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
first line: [...] God heeft u gegeven reden en sin, / Om my, dien tot sonden genegen bin all songs with this text 
text norm: Hoe luid riep de ziel Tot God van binnen (10 songs & extra informatie)
music: without musical notation
link (full text):text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
genre: dialooglied / bespiegelend lied (wereldlijk)
keyword: ziel <-> lichaam / vergankelijkheid / tijd / zonden / deugd / eeuwig leven
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
Vander leeraer opter tinnen]Hoe luid zong de leraar op de tinnen (81 songs)

stanza form:
.  .  .  .  .  .
5a 4B 3a 4C 4C 3a 
(Acc. soms onreg.)
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 6
comment: Het begin van dit lied is in deze bron niet overgeleverd.
record ID: 1386

source:

siglum:AmoureuzeL1613 ([1613+])
title:Amoreuse liedekens
page: p59 (song number 29)
copy used: Klatter; facsimile
link (full text): full text of the full source volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren