Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
author:
Uilenbroek, H. (vertaler)
title: Een gedeelte van een ouwt Latijnsch gesangh, van den Heiligen Bernardus, in Nederduitsch, en op den selven trant gedicht
first line: Soet is van Jesus mijn gedacht, / die ware vreucht, in 't Herte bracht all songs with this text 
text norm: Zoet is van Jezus mijn gedachte Die ware vreugde in het hart (1 song)
no. of stanzas: 8
music: with musical notation
genre: loflied (geestelijk)
 
melody names (4):
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
Ps. C.Psalm 100 Datheen (297 songs)
Geloovet sijtstu Jesu ChristGelobt seist du Jesu Christ (41 songs)
hoe lieflick is my uw gesichtHoe lieflijk is mij uw gezicht (15 songs)
na de eygen Toon, gelijck als volghtJesu dulcis memoria (3) muzieknoot  (92 songs)

stanza form:
.  .  .  .
4A 4A 4B 4B
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 4
comment: De strofen bestaan steeds uit de Latijnse tekst met de "Nederduitse" vertaling.
Naschrift: "Indien den Godvruchtigen Sanger, of Sangeresse lust heeft, om het gantsche Gesangh, van den H. Bernardus in neederduitsch overgeset, tot sijn gebruick te hebben, die kan het vinden onder de geestelicke Liedekens, van den soet-vloeijende Dichter, en sanghlievende Hendrick Uilenbroeck, wy hebben alleen dese boovenstaende veersjes over-geset omdatse ons seer nadruckelick scheenen."
record ID: 150508

source:

siglum:Cuilemborgh GZR1683 (1683)
title:Godtvruchtige sangh en rym-stoffe, behelsende psalmen, lofsangen, en geestelicke [...]
page: p37 (song number 17b)
transcription number:Nederlands Volkslied-Archief 24103
ingevoerd naar:afschrift Nederlands Volksliedarchief
available: scan of the full source (gateway.proquest.com)