Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
title: Rouw-klagten van den Koning JACOBUS van Engeland, over de droeve staat van zijn Rijk, aan de Koning van Vrankrijk
first line: Bien Roy Louis wat gaet mijn aen, / Ick staen nu heel verstelt all songs with this text 
text norm: Bien roi Louis wat gaat mij aan Ik sta nu heel versteld (3 songs)
no. of stanzas: 11
music: without musical notation
link (full text):text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
genre: oranjelied / spotlied (wereldlijk)
keyword: koning van Engeland Jacobus II van Engeland (1633-1701) <-> koning van Frankrijk (Lodewijk XIV) / Maria Stuart [Maria II van Engeland (1662-1694)] / William Stuart [Willem III (1650-1702)] / Glorieuze overtocht / vrees voor protestantisme / katholieken in het nauw / samenzwering
content: Samenspraak tussen Jacobus II van Engeland en Lodewijk XIV van Frankrijk, waarbij Jacobus zijn beklag doet over zijn (naderende) afzetting.
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
Venus-kind ghy hebt  

stanza form:
.  .  .  .  .  .  .  .
4A 3B 4A 3B 4C 3D 4C 3D
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 8
record ID: 153838

source:

siglum:OrVreugdemaal1747 (1747)
title:Het Oranje VREUGDE-MAAL Opgedischt in de Gaare keuken van de Gekroonde B. Ter [...]
page: p21 (song number 7)
copy used: Den Haag KB: 8 E 66: 1 ?
ingevoerd naar:kaartsysteem Nederlands Volksliedarchief
available: scan of the full source (books.google.nl)
link (full text): full text of the full source volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren