Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
first line: Als ick ghedenck op u begheer / Mijn beminde huysvrou, en all songs with this text 
text norm: Als ik gedenk op uw begeer Mijn beminde huisvrouw en (1 song)
no. of stanzas: 18
music: without musical notation
genre: bespiegelend lied / schriftuurlijk lied / acrostichon (geestelijk)
keyword: Paulus / Alit Simensdochter / vrouw / tweedracht / loven God / doopsgezind
 
melody names (2):
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
Het jaer is langher dan den dachHet jaar is langer dan de dag (47 songs)
Die oude man by der vyere satGerrit van Velsen (39 songs)

stanza form:
.  .  .  .
4A 3b 4A 3b
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 4
comment: Onderschrift: Tot hier toe, &c. den 20. en 21. Mey Anno 1611.
Bijbelse marginalia.
Acrostichon: Alit Simensdochter.
record ID: 156257

source:

siglum:ENGL1612 (1612)
title:Eenighe Nieuwe Gheestelijcke Liedekens gemaeckt door verscheyden persoonen, tot [...]
page: f44v (song number 19)
copy used: Amsterdam UB: OTM Muz 81
ingevoerd naar:kaartsysteem Nederlands Volksliedarchief
available: scan of the full source (books.google.nl)
scan of the full source (books.google.nl)