Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

lied:

   
titel: Het vijfde Liedeken
beginregel: Jonckheyt den tijdt is hier / Wilt u doch nu op maken alle liederen met deze tekst 
tekstnorm: Jonkheid de tijd is hier Wil u doch nu opmaken (3 liederen)
refrein: [var] dat nieuwe Jaer [v14]
aantal strofen: 6
muziek: zonder muzieknotatie
link (full text):tekst volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren naar RijperLb1624
tekst volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren naar de druk/editie RijperLb1636-37
genre: bijbels historielied / nieuwjaarslied (geestelijk)
trefwoord: Daniel / vijf wijze en vijf dwaze maagden / parabel / lampen / olie / afwachting / bruidegom / voorbereiding / voorraad / wijs beleid / voorbeelden / God verlost uit nood / leeuwenkuil / vurige oven
 
melodienaam:
wijsaanduiding:standaardnaam melodie:alle liederen op deze melodie
De tijdt is hier datmen, etc.De tijd is hier (233 liederen)

commentaar: Vijfde lied in de afdeling 'Hier na volghen noch vijf oude Liedekens, die voor desen wel meer in druck zijn gheweest'. Laatste strofe =princestrofe.
recordnummer: 157845

bron:

siglum:RijperLb1624 (1624)
titel:Het Rijper Lietboecxken Inhoudende hondert Schriftuerlijcke Liedekens, dewelcke noyt [...]
pagina: p268 (liednummer 105)
gebruikt ex.: Amsterdam UB: OTM: OK 62-6798
ingevoerd naar:kaartsysteem Nederlands Volksliedarchief
beschikbaar: scan van de gehele bron (books.google.nl)
link (full text): tekst van de gehele bron volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren