Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

lied:

   
titel: Een Wonderbaare Geschiedenis van Een arme Weduwvrouw en haare drie Slaapende Kinderen, en hoe dezelve na zes Weeken weder zyn ontwaakt; gebeurt in het Dorp Machla, by de Stad Thienen, aan Luykerland, in Juny van het Jaar 1771
beginregel: O Groote God, / Hoe wonder is ons lot alle liederen met deze tekst 
tekstnorm: O grote God hoe wonder is ons lot Uw wil en uw gebod (1 lied)
aantal strofen: 19
muziek: zonder muzieknotatie
genre: verhalend lied (wereldlijk)
trefwoord: Tienen / Luikerland / 1771 / weduwe / moeder / kinderen / armoede / hongersnood / geen hulp / familie / pastoor / aalmoezenier / wanhoop / duivel / invloed / bezetenheid / poging tot moord / kindermoord / mes / Gods interventie / bezinning / afwachten / oogst / slapen / ontwaken / 6 weken / mirakel / wonder / publiek / voldoende brood en geld / goede afloop
 
melodienaam:
wijsaanduiding:standaardnaam melodie:alle liederen op deze melodie
Hoe kweld de minLe fort de Schin (34 liederen & extra informatie)

strofeschema:
.  .  .  .  .  .  .  .  .
2A 3A 3A 3B 3B 5c 5c 2D 3D
alle liederen met deze vorm
(alle liederen)
verstal: 9
recordnummer: 157853

bron:

siglum:VmHaBos1773 (1773)
titel:HET VERMAKELYKE HAAGSE BOS. Zynde verçiert met de Nieuwste en Aangenaamste [...]
pagina: p39 (liednummer 16)
gebruikt ex.: Den Haag KB: 1350 G 130
ingevoerd naar:kaartsysteem Nederlands Volksliedarchief
beschikbaar: scan van de gehele bron (books.google.nl)
scan van de gehele bron (books.google.nl)
scan van de gehele bron (hdl.handle.net)