Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
title: Het sevenenveertichste Liedeken, is een morgen ghebedt
first line: O Lieve Godt ende Hemelsche Vader / Ick love u ghy seer milde weldader all songs with this text 
text norm: O lieve God en hemelse vader Ik loof u gij zeer milde (1 song)
no. of stanzas: 9
music: without musical notation
link (full text):text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren after RijperLb1624
text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren after the edition RijperLb1636-37
genre: gebedslied / morgenlied (geestelijk)
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
van het eerste veers vanden 18. Psalm. Ick sal u lieven en dienen eendrachtichPsalm 018 Datheen (98 songs)

comment: Laatste strofe =princestrofe.
record ID: 159711

source:

siglum:RijperLb1624 (1624)
title:Het Rijper Lietboecxken Inhoudende hondert Schriftuerlijcke Liedekens, dewelcke noyt [...]
page: p105 (song number 47)
copy used: Amsterdam UB: OTM: OK 62-6798
ingevoerd naar:kaartsysteem Nederlands Volksliedarchief
available: scan of the full source (books.google.nl)
link (full text): full text of the full source volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren