Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
title: Noch een aen die selve ghevanghen
first line: Mijn broeder hoordt,, die om Godts woort / t'Alckmaer zijt gevangen all songs with this text 
text norm: Mijn broeder hoort die om Gods woord Te Alkmaar zijt (1 song)
no. of stanzas: 5
music: without musical notation
genre: troostlied (geestelijk)
keyword: Willem Wouters / Alkmaar / gevangen / Gods woord / waarheid / doopsgezind
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
Jerusalem hoort u Conincx woortO mens aanhoor des Heren woord (21 songs)

stanza form:
. +.   . +.   . . .   . . . +. . +  . +. 
2A 2A 3b 2A 2A 3b 3C 3C 3C 3d 3C 2d 2E 2E 2F 3F 2E 2E 3F
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 14
comment: Bijbelse marginalia.
Onderschrift: Finis 1570.
Laatste strofe =princestrofe.
record ID: 160998

source:

siglum:ENGL1612 (1612)
title:Eenighe Nieuwe Gheestelijcke Liedekens gemaeckt door verscheyden persoonen, tot [...]
page: f39v (song number 16)
copy used: Amsterdam UB: OTM Muz 81
ingevoerd naar:kaartsysteem Nederlands Volksliedarchief
available: scan of the full source (books.google.nl)
scan of the full source (books.google.nl)