Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
author:
Sijt godt bevolen [naamspreuk]
title: Meij Liedeken, 1603
first line: In dees mey tijt, nu zyt, verblijt, gemeen / ghij meucht, verheucht, u Jeucht als nu vermaken all songs with this text 
text norm: In deze meitijd nu zij verblijd gemeen (1 song)
no. of stanzas: 4
music: without musical notation
genre: meilied (wereldlijk)
keyword: 1603
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
van den 16.en psalmPsalm 016 Datheen (83 songs)

stanza form:
. +. +. +.  . +. +. +.  . +. +. +.  . +. +. +.  . +. +. +
2A 1A 1A 1B 1C 1C 1C 2d 2A 1A 1A 1B 1B 1B 1B 2d 2E 1E 1E 1f 2E 1E 1E 1f
all songs with this stanza form
(all songs)
.  .  .  .  .  .
5A 5b 5A 5b 5c 5c
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 9
comment: Afdeling II: meiliederen.
Laatste strofe =princestrofe.
Onderschrift met datering: "Voor die van Noordwijck - 1603".
record ID: 166833

source:

siglum:HsLdGA Ga1473 (1620-1625)
title:Rederijkersliederen "Liefd' es t fondament"
page: 002: f15r (song number 37)
copy used: Leiden GA, Gildenarchief 1473
ingevoerd naar:kaartsysteem Nederlands Volksliedarchief