Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
title: Van heer Danielken
first line: Vildy [!] hooren een goet nieu liet / En dat sal ic ons singen all songs with this text 
text norm: Wilt gij horen een goed nieuw lied (Van Heer Danielken) (18 songs & extra informatie)
no. of stanzas: 21
music: without musical notation
link (full text):text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
genre: verhalend lied / ballade (wereldlijk)
keyword: Daniël, heer / Venus, vrouw / Rome / paus / Tannhäuser / dorre stok / bloeiende rozentak / voorwaarde / zonden vergeven
content: Heer Daniël verlaat vrouw Venus om zijn zonden aan de Paus te biechten. Deze stelt dat zijn zonden te groot zijn om vergeven te kunnen worden tenzij een dorre stok, die hij in de grond steekt, bloeien gaat.
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
[geen wijsaanduiding]Vrouw Venus gij zijt zo schoon wijf (12 songs & extra informatie)

stanza form:
.  .  .  .
4A 3b 4A 3b 
(Rijm onreg.)
all songs with this stanza form
(all songs)
.  .  .  .
4A 3b 4C 3b 
(Rijm onreg.)
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 4
comment: =Van Duyse I, 20. Laatste strofe =zangersstrofe. De beginregel van HsBsKB II2631-B 035 (Her Danel ghy sijt soe schonen man / ghi staet in minen sinnen) doet sterk denken aan de wijsaanduiding "Vrou Venus ghi sijt so schoonen wijf / Ghi staet in minen sinne", bij Souterliedekens 115. Een bevestiging van de juistheid van de melodie vindt men in het quodlibet van W. Schmeltzl (Guter seltsamer un kunstreicher teutscher Gesang, Neurenberg 1544) met een vierregelige melodie voor het lied van Danhauser die in essentie overeenkomt met die in Souterliedekens. Zie Van der Poel 2004, 2p362.
Verhaal bekend als de Tannhaüserlegende.
record ID: 1756

source:

siglum:AntwLb1544 (1544)
title:Een schoon Liedekens. Boeck inden welcken ghy in vinden sult. Veelderhande [...]
page: f88r (song number 160)
copy used: Wolfenbüttel Herzog August Bibliothek: A: 236.5 Poet
edition:Joldersma 1982, I 183 en II 273 / Van der Poel 2004a, I 360 n II 362 / Van Duyse, I, 20
link (full text): full text of the full source volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren