Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
authors:
Sedulius, C.] (oorspr. auteur)
Groot, H. de (vertaler)
title: A solis ortus cardine
first line: Van 't oosten daer den dagh beghint / Aen 't westen, laet ons singen, 't kint all songs with this text 
text norm: Van het oosten daar den dag begint Aan het westen laat ons zingen het kind (1 song)
no. of stanzas: 8
music: without musical notation
genre: devoot lied / kerstlied (geestelijk)
keyword: Maria / Emmanuel / Gabriƫl / engelen / herders
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
A solis ortus cardineA solis ortus cardine (19 songs)

stanza form:
.  .  .  .
4A 4A 4B 4B
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 4
comment: Wordt gezongen in de lauden tijdens het kerstseizoen. In Groot Bewijs1648 eindigen de liederen 19. 20, 21 en 22 op de strofe 'U uyt een Maegt geboren Heer (..)', de liederen 23 en 24 sluiten af met de laatste drie regels van deze strofe maar hebben een afwijkende eerste regel.
record ID: 175808

source:

siglum:Groot Bewijs1648 (1648)
title:Bewijs van de Ware GodtS-dienst, Gestelt in ses Boecken. [...] Mitsgaders eenige [...]
page: fK8r (song number 20)
available: scan of the full source (books.google.nl)
scan of the full source (books.google.nl)